Skip links

امتیاز قبولی در جدیدترین گزینش‌های اکسپرس انتری چند بوده؟

در آخرین گزینش اکسپرس انتری فدرال که در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۲۳ برگزار شد، حداقل امتیاز قبولی به عدد ۴۸۶ رسید. برخلاف سه دورۀ قبل، در این گزینش ۳۵۰۰ متقاضی واجد شرایط موفق به دریافت دعوتنامه شدند.

با وجود اینکه برنامۀ اکسپرس انتری کانادا شرایط چندان آسانی ندارد، اما یکی از محبوب‌ترین و اقتصادی‌ترین روش‌های مهاجرت نیروی کار متخصص به کانادا است. همچنین جالب است بدانید که با توجه به شرایط پیش آمدۀ مختلف در سال‌های اخیر، از جمله موضوع پاندمی، حداقل امتیاز قبولی در برنامه اکسپرس انتری کانادا نوسانات زیادی را تجربه کرد اما شرایط به مرور رو به بهبودی گذاشت.

تعریف برنامۀ اکسپرس‌ انتری فدرال و زیرمجموعه‌های آن

برنامۀ اکسپرس انتری یک سیستم آنلاین مهاجرتی برای رسیدگی به درخواست مهاجرت نیروی کار ماهر است و این سیستم سه برنامۀ فرعی را مدیریت می‌کند:

  1. برنامۀ تجربۀ کانادایی
  2. برنامۀ فدرال نیروی کار ماهر
  3. برنامۀ فدرال نیروی کار فنی

علاوه بر این سه مجموعه، در اکثر برنامه‌های مهاجرتی استان‌های کانادا (PNP) یک برنامۀ مرتبط با سیستم اکسپرس انتری وجود دارد که گزینش آن توسط دولت فدرال انجام می‌شود.

روند برگزاری گزینش‌های اکسپرس انتری فدرال طی دوسال اخیر

دولت کانادا بعد از برگزاری آخرین گزینش ‌همه‌جانبۀ (بدون محدودیت) برنامۀ اکسپرس انتری فدرال در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۰، به خاطر مسئله پاندمی و انباشته شدن درخواست ‎های رسیدگی نشده، گزینش‌های بعدی اکسپرس انتری را تا ماه جولای ۲۰۲۲ صرفاً به برنامه‌های «تجربۀ کانادایی» و «برنامه‌های استانی» اختصاص داد. در تاریخ ۶ جولای ۲۰۲۲ و بعد از گذشت تقریباً یک سال و نیم، اولین گزینش همه جانبۀ اکسپرس انتری فدرال برگزار شد و ۱۵۰۰ متقاضی با حداقل امتیاز ۵۵۷ انتخاب و دعوت شدند.
بعداً و با گذشت زمان گزینش‌های همه جانبه به صورت تقریباً منظمی برگزار شدند. دولت کانادا در این گزینش‌ها حداقل امتیاز قبولی را به مرور کاهش و تعداد پذیرفته‌شدگان را افزایش داد که به این ترتیب در جدول زیر می‌توانید گزارش گزینش‌های برگزار شدۀ سیستم اکسپری انتری در سال ۲۰۲۳ را مشاهده کنید:

شماره دورۀ گزینشتاریخ برگزارینوع برنامه اکسپرس انتریتعداد دعوتنامه صادر شدهحداقل امتیاز قبولی
۲۴۶April 12, 2023همه جانبه (تمام برنامه ها)۳,۵۰۰۴۸۶
۲۴۵March 29, 2023همه جانبه۷,۰۰۰۴۸۱
۲۴۴March 23, 2023همه جانبه۷,۰۰۰۴۸۴
۲۴۳March 15, 2023همه جانبه۷,۰۰۰۴۹۰
۲۴۲March 1, 2023استانی۶۶۷۷۴۸
۲۴۱February 15, 2023استانی۶۹۹۷۹۱
۲۴۰February 2, 2023نیروی کار ماهر فدرال۳,۳۰۰۴۸۹
۲۳۹February 1, 2023استانی۸۹۳۷۳۳
۲۳۸January 18, 2023همه جانبه۵,۵۰۰۴۹۰
۲۳۷January 11, 2023همه جانبه۵,۵۰۰۵۰۷

 

ضمناً دولت کانادا در هر یک از دوره‌های ۲۴۳، ۲۴۴ و ۲۴۵ تعداد باورنکردنی ۷۰۰۰ متقاضی را گزینش کرد که رکوردی بی‌سابقه در گزینش‌های همه‌جانبۀ بود. حداقل امتیاز قبولی در دورۀ ۲۴۵ به عدد ۴۸۱ رسید اما در دورۀ ۲۴۶ به عدد ۴۸۶ افزایش پیدا کرد که نشان دهندۀ رقابت شدید میان شرکت کنندگان این برنامه است.

افزایش پذیرفته‌شدگان

برخلاف سال‌های گذشته تعداد پذیرفته شدگان برنامه اکسپرس انتریدر سال جدید  رقم بالایی بود و تعداد دعوتنامه‌های صادر شده برای متقاضیان این برنامه طی سه ماه اول ۲۰۲۳ از کل دعوتنامه‌های صادر شدۀ گزینش‌های این برنامه در سال ۲۰۲۲ بیشتر شد.

در ماه نوامبر گذشته، اداره مهاجرت کانادا بلندپروازانه‌ترین برنامه سطوح مهاجرتی خود را تا به امروز معرفی کرد که در این طرح اهداف مهاجرتی را برای ساکنان دائمی در تمامی مشاغل در طول سه سال مشخص کرد. امسال تعداد ۸۲,۸۸۰ متقاضی از طریق سیستم اکسپرس انتری کانادا قامت دائم دریافت خواهند کرد که این تعداد تا سال ۲۰۲۵ به ۱۱۴,۰۰۰ نفر در سال خواهد رسید.

دیدگاه شما

Explore
بکشید