Skip links

ویزای استارت آپ کانادا

برنامۀ ویزای استارت آپ، راهی مناسب برای دریافت اقامت دائم کارآفرینانی است که به دنبال رشد و توسعه تجارت خود در کانادا هستند. متقاضیان موفق از حمایت سازمان های بخش خصوصی در کانادا بهرمند می شوند. این سازمان های حمایتگر متقاضیان را در تامین بودجه، ارائۀ مشاوره های تخصصی و توانمند سازی در افتتاح و بهره برداری از شرکت خود در کانادا یاری می کنند.

سازمان های حامی

ادارۀ مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) تعدادی از سازمان های حمایتگر را برای برنامه ویزای استارت آپ تعیین کرده است:

  • ونچر کاپیتال venture capitals
  • انجل اینوستر angel investors
  • انکاباتور incubators

این سازمان ها باید یک نامۀ تعهد تکمیل شده را مستقیماً به اداره مهاجرت کانادا ارسال کنند.

جزئیات سرمایه گذاری

متقاضیان واجد شرایط موظفند برای راه اندازی استارت آپ خود در کانادا، بسته به سازمان تعیین شده حداقل سرمایۀ لازم را تامین کنند:

  • سازمان های ونچر کاپیتال باید حداقل ۲۰۰،۰۰۰ دلار سرمایه گذاری کنند
  • سازمان های انجل اینوستر باید حداقل ۷۵۰۰۰ دلار سرمایه گذاری کنند

توجه: متقاضیان نیازی به تأمین سرمایه گذاری از انکاباتور ندارند. با این حال، باید در یک برنامۀ تجاری انکوباتور کانادا پذیرفته شوند.

حداقل شرایط مورد نیاز

متقاضیان ویزای استارت آپ کانادا باید حداقل شرایط زیر را احراز کنند:

  • حداقل امتیاز زبان انگلیسی یا فرانسوی (CLB 5 در همه مهارت ها)
  • سرمایۀ کافی برای تامین هزینه های زندگی در کانادا به مدت شش ماه
  • عدم سوء پیشینه و مشکلات پزشکی (که شما را از ورود به کانادا منع کند)
  • اثبات برخورداری از حمایت یک سازمان تعیین شده برای راه انداری تجارت خود
  • شرایط احراز مالکتی در کسب و کار خود

Explore
بکشید