Skip links

برنامه های نامزدی استانی ساسکاچوان

برنامه های نامزدی استانی ساسکاچوان را می توان به طور کلی به دو شکل نیروی کار متخصص و سرمایه گذاری و کارآفرینی تقسیم کرد که هر کدام زیرشاخه های خود را دارند.

برنامه های نامزدی استانی ساسکاچوان

معرفی استان ساسکاچوان

استان ساسکاچوان یکی از استان های غربی کانادا و تنها استان بدون مرز طبیعی این کشور است. این استان پرآفتاب‌ترین استان در کانادا است و مرکز آن رجاینا و بزرگترین شهر آن ساسکاتون است. این استان دارای خاک بسیار حاصلخیزی بوده و علاوه بر بهره برداری از صنایع مربوط به منابع طبیعی و نفت و گاز از اقتصاد خدماتی همچون خدمات بیمه و بانکی و همچنین سایر صنایع رو به رشد همچون صنایع دارویی نیز استقبال نموده است.

با توجه به جمعیت بسیار پایین این استان (کمی بیشتر از یک میلیون نفر) دولت ساسکاچوان در صدد جذب مهاجرین سرمایه گذار و متخصص جهت رونق بخشی به اقتصاد آن می باشد. مهاجرت یک عامل مهم در شکل‌گیری فرهنگ و تاریخچۀ این استان بوده و یکی از عوامل اصلی افزایش جمعیت استان در آینده محسوب می‌شود. یکی از روش‌های مهاجرت به این استان برنامه های استانی ساسکاچوان است و در این برنامه برای متخصصان، تجار و دانشجوی بین‌المللی امتیازاتی محسوب شده‌ است.

برنامه های نامزدی استانی ساسکاچوان را می توان به طور کلی به دو شکل زیر تقسیم کرد که هر کدام زیرشاخه های خود را دارند:

 • نیروی کار متخصص
 • سرمایه گذاری و کارآفرینی

برنامه های مهاجرتی نیروی کار متخصص استان ساسکاچوان

استان ساسکاچوان دو برنامۀ اصلی برای جذب نیروی ماهر و کمک به اقتصاد و بازار کار این استان دارد:

 • مسیر نیروی کار ماهر بین المللی
 • مسیر تجربه ساسکاچوان

مسیر نیروی کار ماهر بین المللی ساسکاچوان

مسیر نیروی کار ماهر بین المللی ساسکاچوان به هدف جذب نیروی کار واجد شرایط با تحصیلات و تجربه و دانش زبان مورد نیاز تعریف شده تا این متقاضیان با موفقیت در استان مستقر شده و با تجربه ای که به بازار کار عرضه می کنند چرخ اقتصاد این استان را بچرخانند. مسیر نیروی کار ماهر بین المللی ساسکاچوان خود سه زیرمجموعه با شرایط احراز اختصاصی دارد:

 • نیروی کار ماهر بین المللی- شاخۀ اکسپرس انتری ساسکاچوان
 • نیروی کار ماهر بین المللی- مشاغل مورد نیاز
 • نیروی کار ماهر بین المللی- پیشنهاد شغلی

نیروی کار ماهر بین المللی- پیشنهاد شغلی

حداقل شرایط احراز برنامه

به عنوان متقاضی این برنامه باید حداقل شرایط زیر را داشته باشید:

 • پذیرش در استخر اکسپرس انتری فدرال ، شماره پروفایل اکسپرس اینتری و کد اعتبار سنجی جوینده کار
 • نتایج آزمون زبان از یک موسسه موردتایید که با سطح زبان اعلام شده در پروفایل اکسپرس انتری مطابقت داشته باشد
 • حداقل یک سال تحصیل یا آموزش تکمیلی که با سیستم آموزشی کانادا مطابقت باشد و منجر به دریافت مدرک، دیپلم، گواهینامه یا گواهی معادل گواهی تجاری شده باشد
 • حداقل سطح تجربه کاری مرتبط با زمینه تحصیلی یا آموزشی در یکی مشاغل تخصصی واجد شرایط (۳ گزینه موجود)
 • در مورد مشاغل فنی: گواهی صلاحیت در تجارت ماهر صادره از کمیسیون صدور گواهینامه کارآموزی و تجارت ساسکاچوان
 • تمکن مالی کافی و برنامۀ استقرار در استان
 • اخذ حداقل ۶۰ امتیاز از ۱۱۰ امتیاز سیستم امتیازبندی استان ساسکاچوان

نیروی کار ماهر بین المللی- مشاغل مورد نیاز

حداقل شرایط احراز برنامه

به عنوان متقاضی این برنامه باید حداقل شرایط زیر را داشته باشید:

 • دانش زبان انگلیسی یا فرانسه در سطح حداقل نمرۀ ۴ از معیار زبان کانادایی (CLB)
 • حداقل یک سال تحصیلات یا آموزش تکمیلی به همراه ارزیابی اعتبار تحصیلی (ECA) بر اساس مدرک، دیپلم، گواهینامه یا گواهینامه دریافتی
 • حداقل سطح تجربه کاری مرتبط با رشته تحصیلی یا آموزشی در یک شغل تخصصی (ناک شغلی۰/A/B) و مورد تقاضای استان ساسکاچوان (۳ گزینه موجود است)
 • مدرک وضعیت تخصص یا مجوز (در صورت نیاز برنامه نامزدی استان)
 • پروانه یا مجوز لازم (در صورت نیاز)
 • تمکن مالی کافی و برنامۀ استقرار در استان
 • اخذ حداقل ۶۰ امتیاز از ۱۱۰ امتیاز سیستم امتیازبندی استان ساسکاچوان

نیروی کار ماهر بین المللی- پیشنهاد شغلی

حداقل شرایط احراز برنامه

به عنوان متقاضی این برنامه باید حداقل شرایط زیر را داشته باشید:

 • دانش زبان انگلیسی یا فرانسه در سطح حداقل نمرۀ ۴ از معیار زبان کانادایی (CLB) در هر چهار مهارت
 • پیشنهاد شغلی دائمی و تمام وقت از یک کارفرمای ساسکاچوان در ناک های شغلی ۰ یا A یا B و یا یک حرفه فنی
 • حداقل یک سال سابقه کار با حقوق طی ده سال گذشته در شغل مورد نظر
 • اخذ مجوز یا پروانه در صورت درخواست استان
 • اخذ حداقل ۶۰ امتیاز از ۱۱۰ امتیاز سیستم امتیازبندی استان ساسکاچوان

مسیر تجربه ساسکاچوان

این مسیر از برنامۀ نامزدی استانی ساسکاچوان به نیروی کار خارجی که در حال حاضر در این استان مشغول به کار و زندگی هستند، فرصت اخذ اقامت دائم را فراهم می کند. مسیر تجربه ساسکاچوان ۶ زیرشاخه دارد:

 • نیروی کار ماهر دارای مجوز کار معتبر
 • کارگر نیمه ماهر حوزۀ کشاورزی دارای مجوز کار معتبر
 • متخصصین حوزۀ سلامت
 • پروژه کارکنان بخش هتلداری
 • پروژه رانندگان تریلی
 • محصلان

نیروی کار ماهر دارای مجوز کار معتبر

حداقل شرایط احراز

به عنوان متقاضی این برنامه باید حداقل شرایط زیر را داشته باشید:

 • مجوز کار معتبر صادر شده توسط اداره مهاجرت کانادا
 • پیشنهاد شغلی دائمی و تمام وقت از یک کارفرمای ساسکاچوان در ناک های شغلی ۰ یا A یا B و یا یک حرفه فنی
 • حداقل شش ماه سابقه کار تحت ویزای کار معتبر برای کارفرما با پیشنهاد کار دائمی
 • برای مشاغل حوزۀ ناک C: نمره زبان در سطح حداقل CLB 4
 • نامه تایید شغلی از استان ساسکاچوان
 • مجوز یا پروانه رسمی در صورت الزام

کارگر نیمه ماهر حوزۀ کشاورزی دارای مجوز کار معتبر

حداقل شرایط احراز

به عنوان متقاضی این برنامه باید حداقل شرایط زیر را داشته باشید:

 • پیشنهاد کار دائمی تمام وقت از یک کارفرمای ساسکاچوان در یکی از مشاغل واجد شرایط گروه های زیر:
  • کارگران معمولی کشاورزی (ناک شغلی ۸۴۳۱)
  • کارگران گلخانه ها (ناک شغلی ۸۴۳۲)
 • نامه تایید شغلی از استان ساسکاچوان
 • حداقل شش ماه سابقه کار برای کارفرمای ارائه دهندۀ پیشنهاد کاری (پیشنهاد کاری ارائه شده باید در زمینۀ همان کار قبلی باشد)
 • حداقل تحصیلات دبیرستان با مدرک معادل دیپلم که قابل رزیابی باشد
 • برای مشاغل حوزۀ ناک C: نمره زبان در سطح حداقل CLB 4

متخصصین حوزۀ سلامت

حداقل شرایط احراز

به عنوان متقاضی این برنامه باید حداقل شرایط زیر را داشته باشید:

 • مجوز کار معتبر از اداره مهاجرت کانادا
 • حداقل شش ماه سابقه کار به عنوان پزشک در ساسکاچوان
 • پیشنهاد کار دائم و تمام وقت توسط کارفرمای فعلی و یا تایید هماهنگی برای طبابت در یک مطب پزشکی ساسکاچوان
 • نامه تایید شغلی از استان ساسکاچوان
 • نامه پشتیبانی از کالج پزشکان و جراحان ساسکاچوان (CoPSS) که نوع پروانه پزشکی، تاریخ انقضای پروانه و حمایتشان از اقامت دائم متقاضی را اعلام کرده باشد

نکته: "پرستاران" و "سایر حرفه های حوزه بهداشت" نیز الزامات خاص خود را دارند.

پروژه کارکنان بخش هتلداری

حداقل شرایط احراز

به عنوان متقاضی این برنامه باید حداقل شرایط زیر را داشته باشید:

 • مجوز کار معتبر برای یکی از مشاغل زیر:
  • پیشخدمت و سرو کننده غذا و نوشیدنی (ناک شغلی ۶۴۵۳)
  • پرسنل کانتر غذا و خدمۀ آشپزخانه (ناک شغلی ۶۶۴۱)
  • خدمۀ نظافت (ناک شغلی ۶۶۶۱)
 • حداقل شش ماه سابقه شغلی برای یکی از کارفرمایان حوزه هتلداری در استان ساسکاچوان
 • پیشنهاد شغلی تمام وقت و دائم از یکی از کارفرمایان حوزه هتلداری در استان ساسکاچوان
 • نامه تایید شغلی از استان ساسکاچوان
 • حداقل تحصیلات دبیرستان (دیپلم)
 • مدرک زبان با اعتبار دو سال معادل با نمرۀ ۴ معیار ربان کانادایی (CLB 4)

پروژه رانندگان تریلی

حداقل شرایط احراز

به عنوان متقاضی این برنامه باید حداقل شرایط زیر را داشته باشید:

 • حداقل شش ماه سابقل کاری با مجوز کار موقت برای یک شرکت حمل و نقل ساسکاچوان مورد تایید برنامه نامزدی استان
 • گواهینامه رانندگی پایه یک از استان ساسکاچوان
 • پیشنهاد کار دائم و تمام وقت از کارفرمای خود (که باید یک شرکت حمل و نقل مورد تایید برنامه نامزدی استانی ساسکاچوان باشد)
 • نامه تایید شغلی از استان ساسکاچوان
 • مدرک زبان معتبر معادل با نمرۀ ۴ معیار زبان کانادایی (CLB 4)

محصلان (فارغ التحصیلان موسسات آموزشی استان ساسکاچوان)

حداقل شرایط احراز

به عنوان متقاضی این برنامه باید حداقل شرایط زیر را داشته باشید:

 • فارغ التحصیل از یکی از موسسات آموزشی تکمیلی ساسکاچوان در دوره ای که حداقل یک سال تحصیلی تمام وقت (هشت ماه) طول کشیده و در نهایت منجر به اخذ مدرک یا گواهی یا دیپلم شده باشد
 • برای مشاغل حوزۀ ناکC : نمره زبان در سطح حداقل CLB 4
 • حداقل شش ماه (۹۶۰ ساعت) سابقه کار واجد شرایط در ساسکاچوان با حقوق و مزایا
 • درخواست و دریافت مجوز کار پس از فارغ التحصیلی از اداره مهاجرت کانادا
 • پیشنهاد شغلی دائمی و تمام وقت در رشته تحصیلی خود از یک کارفرمای ساسکاچوان در گروه ناک شغلی ۰ یا A یا B یا یک شغل فنی، و یا پیشنهاد کاری که نیاز به تحصیلات تکمیلی داشته باشد
 • نامه تایید شغلی مورد تایید استان

محصلان (فارغ التحصیلان موسسات آموزشی سایر استان های کانادا)

حداقل شرایط احراز

به عنوان متقاضی این برنامه باید حداقل شرایط زیر را داشته باشید:

 • فارغ التحصیل از یکی از موسسات آموزشی تکمیلی کانادا (غیر از استان ساسکاچوان) در دوره ای که حداقل یک سال تحصیلی تمام وقت (هشت ماه) طول کشیده و در نهایت منجر به اخذ مدرک یا گواهی یا دیپلم شده باشد
 • برای مشاغل حوزۀ ناک C: نمره زبان در سطح حداقل CLB 4
 • حداقل شش ماه (۹۶۰ ساعت) سابقه کار واجد شرایط در ساسکاچوان با حقوق و مزایا
 • سابقه کار در صورتی که بر اساس مجوز کار پس از اتمام تحصیل بوده باشد
 • مجوز کار پس از کار اتمام تحصیل
 • پیشنهاد شغلی دائمی و تمام وقت در رشته تحصیلی خود از یک کارفرمای ساسکاچوان در گروه ناک شغلی ۰ یا A یا B یا یک شغل فنی، و یا پیشنهاد کاری که نیاز به تحصیلات تکمیلی داشته باشد
 • نامه تایید شغلی مورد تایید استان

برنامه های مهاجرتی سرمایه گذاری و کارآفرینی استان ساسکاچوان

استان ساسکاچوان دو برنامۀ اصلی برای جذب سرمایه گذاران خارجی و کمک به اقتصاد و بازار کار این استان دارد:

 • مسیر کارآفرینی و کشاورزی
 • مسیر کارآفرینی فارغ التحصیلان بین المللی

مسیر کارآفرینی و کشاورزی ساسکاچوان

مسیر کارآفرینی و کشاورزی ساسکاچوان شامل دو زیرمجموعه است که برای متقاضیان خارجی که قصد سرمایه گذاری مبلغ قابل توجهی از سرمایه را در ایجاد یک کسب و کار جدید و توسعه آن در استان هستند طراحی شده است:

 • گروه کارآفرینی ساسکاچوان
 • گروه صاحبان و اداره کنندگان مزارع ساسکاچوان

گروه کارآفرینی ساسکاچوان

حداقل الزامات برنامه

اقدام برای این برنامه نیازمند داشتن حداقل شرایط زیر است:

 • حداقل سه سال تجربه کارآفرینی طی ۱۰ سال گذشته
 • سرمایه گذاری به مبلغ ۳۰۰ هزار دلار کانادا در شهرهای رجینا یا ساسکاتون یا مبلغ ۲۰۰ هزار دلار کانادا در سایر شهرهای ساسکاچوان
 • طرح تاسیس کسب و کار
 • تملک حداقل یک سوم از سهام یک تجارت در ساسکاچوان (مگر اینکه کل سرمایه گذاری یک میلیون دلار کانادا یا بیشتر باشد)
 • برای کسب و کارهای ایجاد شده در شهرهای رجینا یا ساسکاتون: ایجاد یا حفظ حداقل دو شغل برای شهروندان کانادایی یا مقیم دائم در ساسکاچوان
 • اقامت در ساسکاچوان به همراه خانوادۀ وابسته
 • امضای قرارداد عملکرد تجاری با دولت ساسکاچوان

گروه صاحبان و اداره کنندگان مزارع ساسکاچوان

حداقل الزامات برنامه

اقدام برای این برنامه نیازمند داشتن حداقل شرایط زیر است:

 • حداقل دارایی خالص تأیید شده معادل ۵۰۰ هزار دلار کانادا، تأیید شده توسط شخص ثالث حرفه ای مورد تأیید وزارت
 • دانش و تجربه مربوط به عملیات مزرعه تایید شده از طریق مستندات
 • پیشنهاد قابل توجه و قابل اجرا برای یک فرصت کشاورزی تجاری ساسکاچوان

مسیر کارآفرینی فارغ التحصیلان بین المللی

مسیر کارآفرینی فارغ التحصیلان بین المللی راه حل اخذ اقامت دائم کانادا برای فارغ التحصیلان بین المللی ای است که از موسسات واجد شرایط ساسکاچوان که مایل به ایجاد، خرید یا شراکت در یک کسب و کار واجد شرایط در استان هستند. متقاضیان برنامه باید فارغ التحصیلان بین المللی دوره های تمام وقت تکمیلی یا دوره های حرفه ای با طول دورۀ حداقل دو سال باشند و نامه ابراز علاقمندی ثبت شده در برنامه نامزدی استان ساسکاچوان داشته باشند.

حداقل شرایط احراز

به عنوان متقاضی این برنامه باید حداقل شرایط زیر را داشته باشید:

 • حداقل ۲۱ سال سن
 • فارغ التحصیلی از یک دورۀ تحصیلات تکمیلی از یکی از مؤسسات آموزش عالی واجد شرایط ساسکاچوان
 • مجوز کار معتبر پس از فارغ التحصیلی (PGWP) با حداقل دو سال اعتبار
 • اقامت در اسکاچوان در طول دوره تحصیلی خود
 • دانش زبان در سطح حداقل نمره ۷ از معیار زبان کانادایی (CLB 7)

Explore
بکشید