Skip links

ویزای توریستی کانادا

ویزای ویزیتور کانادا یا ویزای توریستی کانادا (که ویزای اقامت موقت هم نامیده می شود) سندی رسمی است که ادارۀ مهاجرت کانادا (IRCC) بعد از دریافت مدارک مورد نیاز از متقاضی، صادر می کند. بسیاری از مسافران برای ورود به کانادا به ویزای بازدید نیاز دارند. همچنین در صورتی که از طریق ترانزیت فرودگاهی کانادا در مسیر مقصد نهایی خود باشید نیز ممکن است نیازمند دریافت ویزای توریستی باشید. برای درخواست ویزای ویزیتور، ویزای ترانزیت یا سوپر ویزا (ویزای پدربزرگ/مادربزرگ ها و پدر و مادر ها) می توانید بصورت آنلاین یا کاغذی اقدام کنید.

مدت زمان اقامت

دارندگان ویزای توریستی کانادا می توانند تا حداکثر ۶ ماه در خاک کانادا اقامت داشته باشند. با این وجود، افسران خدمات مرزی اجازه دارند مدت اقامت شما را به کمتر یا بیشتر از این مدت تغییر دهند؛ که در این صورت، مهر تاریخ الزام خروج را در گذرنامه درج خواهند کرد. در صورت عدم درج مهر در گذرنامه، می توانید ۶ ماه از زمان ورود خود به کانادا یا تا زمان انقضا گذرنامه خود (هر کدام که زودتر محقق شود) در کانادا بمانید. در صورت نیاز به مُهر ویزا می توانید از افسر خدمات مرزی درخواست کنید.

Explore
بکشید