Skip links

ویزای تحصیلی کانادا

حداقل شرایط مورد نیاز برای تحصیل در کانادا

به عنوان متقاضی تحصیل در کانادا باید حداقل شرایط زیر را احراز کنید:

 • باید کاملاً واکسینه شده باشید (برای متقاضیان بالای ۱۸ سال)
 • در موسسات آموزشی معتبر و تعیین شده (DLI) ثبت نام کرده باشید
 • ثابت کنید که پول کافی برای پرداخت هزینه های خود را دارید (از جمله شهریه، هزینه های زندگی و هزینه حمل و نقل بازگشت)
 • از قانون پیروی کنید، هیچ سابقه کیفری نداشته باشید و گواهی عدم سوپیشینه دریافت کنید (در صورت لزوم)
 • از سلامتی خوبی برخوردار باشید و در صورت لزوم معاینه پزشکی داشته باشید و
 • به افسر ثابت کنید که پس از اتمام مجوز تحصیل، کانادا را ترک خواهید کرد

مدارک مورد نیاز

شما برای دریافت مجوز تحصیل به این اسناد نیاز دارید:

 • اثبات دریافت پذیرش تحصیلی
 • اثبات مدارک شخصی و هویتی
 • مدارک مالی کافی برای اثبات امکان تامین هزینه ها

ممکن است به موارد زیر نیز نیاز داشته باشید:

 • اظهار نامه
 • گواهی پذیرش کبک Québec (CAQ)
 • ارائۀ نامۀ کاستودین یا قیم کانادایی (فقط برای افراد زیر سن قانونی)
 • سایر اسناد و مدارک مورد نیاز

Explore
بکشید